Mikael Gellerfors

@SweHEMSdoc
Medical Director (Research), Swedish Air Ambulance
HEMS Physician, SLA --
Consultant, Anaesthesiology & Intensive Care --
PhD-student, Karolinska Institutet
Micke föreläser om de centrala ämnena Prehospital Anestesi och luftvägshantering.