Kristina Bengtsson

@k_bson. Akutläkare, internmedicinare med intresse för psykologi, team och resus, kognition, beslutsfattande och narrativ medicin.