Joacim Linde

Hej,

Det är jag som är organisatör och ledare för kursen.

Till vardags jobbar jag som anestesiolog på Södra Älvsborgs sjukhus och på ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen. Jag arbetar också som ambulansöverläkare för Kungälvs ambulansområde och slutligen har jag en deltidstjänst på Försvarsmedicinskt centrum där jag arbetar med utveckling av militär prehospital akutsjukvård.
På fritiden är jag sedan i 2013 ordförande för föreningen "Svensk förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård", SFLPA, en delförening till SFAI.

Jag har arbetat relativt mycket prehospitalt under alla år jag jobbat som anestesiläkare och har vid det här laget praktisk erfarenhet av arbete på tretton olika läkarbemannade prehospitala enheter runtom i Skandinavien. Jag har också haft möjlighet att delta vid repatriering av sjuka och skadade skandinaver från utlandet och också deltagit i internationell evakuering från katastrofområde. Slutligen är jag på ett administrativt vis delaktig i den svenska militära ambulanshelikopter som är aktiv i Afghanistan.

Jag tror att jag har en ganska bred prehospital erfarenhet.

Att jag skapat den här kursen beror på att jag är övertygad om att läkare med rätt kompetens behövs inom prehospital akutsjukvård.

Att få leda kursen är en stor förmån, jag tror nämligen att vi med våra föreläsares och instruktörers solida kompetens och entusiasm både förmedlar bra kunskaper inom ämnet och också väcker intresse hos några av Er för vidare prehospitalt arbete i någon form.

Under kursen så föreläser jag själv bland annat om prehospital luftvägshantering och anestesi, prehospital vätskebehandling och blodstillning, hypotermi och flygmedicin.

Varmt välkommen att anmäla Dig till kursen men också att surfa runt på sidan, kanske hittar du något nyttigt!


/Joacim, @HEMS_Doc