Föreläsare & instruktörer

En kurs med vår ambitionsnivå kräver att vi hittar och anlitar de mest framstående klinikerna, forskarna och utbildarna inom prehospital akutsjukvård, intensivvård och aktuella specialområden.

Tillbaka till KURS/HEM

NÄSTA KURS
2019
v19
6-10/5