Christoffer Jernling

@CJernling
EMS Physician
AE 
Consultant, Anaesthesiology & Intensive Care --
Karolinska university hospital
Christoffer föreläser om Prehospital cirkulationshantering