Hand outs från föreläsningar

Här lägger vi ut hand-outs från de föreläsningar där det är möjligt alteftersom dom blir tillgängliga. Varje år tvingas vi göra ett urval av de föreläsare och föreläsningar vi har tillgängliga. Här finns således också en del hand-outs för föreläsningar som inte var med i år. Du hittar också en del artiklar relaterat till kursinnehåll som kan vara av värde att läsa