Kurs Prehospital akutsjukvård 2020

2020 års kurs genomförs v20, 11-15/5, 2020
 

Det har varit väldigt stort intresse för 2020 års kurs, vilket förstås är både inspirerande och utmanande! Alla anmälda till och med 3/10 har fått kursplats! Välkomna till vårens kurs som blir spännande!
Anmälda från och med 4/10 sätter vi på en reservlista och jobbar samtidigt på ett sätt att kunna ta emot fler deltagare. Vi återkommer med mer information så fort vi vet.
/Joacim

Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser (2018 drygt 600:-/natt). Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så uppge bokningskod: 271125 för rabatterat pris
 (obs ny kod!)

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård som kan användas inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelning.


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning (ie basspecialitet) c1,6,8,9,10

 Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OPUr innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslängd
5 dagar. 11-15/5 2020.

Kurskostnad
14000 kr + moms.
inkluderar:
kursbok
Fika FM/EM, Lunch och frukt godis, snacks efter behov

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment

Anmälan via anmälningformulär
Bindande anmälan

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Preliminärt kursschema 
Schemat är preliminärt och kommer uppdateras men ger en uppfattning om kursen omfattning

Preliminärt schema 2020
Måndag
0900-0930 Inledning                                        
0930-1000 Prehospital intensivvård introduktion                        
1000-1030 CrEM framgångsfaktorer//tipstricks
1030-1100 Förmiddagsfika, gruppresentation
1100-1130 Ambulanssjukvård introduktion
1130-1200 CRM/NTS Läkare prehospitalt                       
1200-1230 Pre/Post ROSC
1230-1330 Lunch
1330-1345 Övningar/simuleringar introduktion                                      
1345-1415 Presentation/förberedelse egensimulering
1415-1515 Prehospital ortopedi                                              
1515-1545 Eftermiddagsfika, väskor                                       
1545-1945 8 Fall/övningar (8 stationer) 

Tisdag
0800-0900 Prehospital anestesi/analgesi/luftvägshantering               
0900-0930 Taktisk sjukvård
0930-1000 Cirkulatorisk svikt/chock                            
1000-1030 Förmiddagsfika
1030-1130 Läkare prehospitalt
1130-1230 Avancerad prehospitalvård (TCA/PH thorakotomi, PH ECMO)
1230-1320 Lunch, Förberedelse övningar
1320-2030 Övningar 8 stn a´50min; 30 min rast 1640;  

Onsdag
0800-0900 Intensivvårdstransporter/                     
0900-0930 Beslutsfattande och differentialdiagnostik          
0930-1000 flygmedicin
1000-1030 Förmiddagsfika
1030-1100 Skallskada och hjärnblödning                            
1100-1200 Terrorhändelse med stort skadeutfall                 
1200-1300 Lunch
1300-1400 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse          
1400-1415 Eftermiddagsfika
1415-1445 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse   
1445-1545 Handledning gruppledare
1445-1645 Frivillga övningar                                                            

Torsdag
0800-1000 Prehospital hantering Barn                   
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1045 Hypotermi                                                                       
1045-1145 Trauma Prehospital/Hospital hantering
1145-1215 TBA                                        
1215-1320 Lunch
1320-2030 Övningar 8 stn a´50min. 30 min rast 1640

Fredag
0800-0900 HEMS i Australien     
0900-1000 Obstetrik                                    
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Katastrofmedicin/Internationella erfarenheter      
1115-1200 Avslut

Kurslokal 2020 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927

Vi har fått hjälp!

Ett stort tack till MBJ Design för praktisk hjälp med kursens genomförande

loading...
loading...