Kurs Prehospital akutsjukvård 2020

2020 års kurs genomförs v20, 11-15/5, 2020
Anmäl dig tidigt för att säkra en plats

Anmälningarna till årets kurs kom in mycket tidigt.
Vi vet också att scheman läggs allt tidigare.
Anmälningen öppnar därför redan nu för 2020 års kurs
Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser (2018 drygt 600:-/natt). Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så uppge bokningskod: publiceras i närtid
för rabatterat pris

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård som kan användas inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelning.


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning (ie basspecialitet) c1,6,8,9,10

 Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OPUr innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslängd
5 dagar. 11-15/5 2020.

Kurskostnad
14000 kr + moms.
inkluderar:
kursbok
Fika FM/EM, Lunch och frukt godis, snacks efter behov

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment

Anmälan via anmälningformulär
Bindande anmälan

Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434

Preliminärt kursschema 
Schemat är preliminärt och kommer uppdateras men ger en uppfattning om kursen omfattning

Preliminärt schema 2020
Måndag
0900-0930 Inledning                                        
0930-1000 Prehospital intensivvård introduktion                        
1000-1030 CrEM framgångsfaktorer//tipstricks
1030-1100 Förmiddagsfika, gruppresentation
1100-1130 Ambulanssjukvård introduktion
1130-1200 CRM/NTS Läkare prehospitalt                       
1200-1230 Pre/Post ROSC
1230-1330 Lunch
1330-1345 Övningar/simuleringar introduktion                                      
1345-1415 Presentation/förberedelse egensimulering
1415-1515 Prehospital ortopedi                                              
1515-1545 Eftermiddagsfika, väskor                                       
1545-1945 8 Fall/övningar (8 stationer) 

Tisdag
0800-0900 Prehospital anestesi/analgesi/luftvägshantering               
0900-0930 Taktisk sjukvård
0930-1000 Cirkulatorisk svikt/chock                            
1000-1030 Förmiddagsfika
1030-1130 Läkare prehospitalt
1130-1230 Avancerad prehospitalvård (TCA/PH thorakotomi, PH ECMO)
1230-1320 Lunch, Förberedelse övningar
1320-2030 Övningar 8 stn a´50min; 30 min rast 1640;  

Onsdag
0800-0900 Intensivvårdstransporter/                     
0900-0930 Beslutsfattande och differentialdiagnostik          
0930-1000 flygmedicin
1000-1030 Förmiddagsfika
1030-1100 Skallskada och hjärnblödning                            
1100-1200 Terrorhändelse med stort skadeutfall                 
1200-1300 Lunch
1300-1400 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse          
1400-1415 Eftermiddagsfika
1415-1445 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse   
1445-1545 Handledning gruppledare
1445-1645 Frivillga övningar                                                            

Torsdag
0800-1000 Prehospital hantering Barn                   
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1045 Hypotermi                                                                       
1045-1145 Trauma Prehospital/Hospital hantering
1145-1215 TBA                                        
1215-1320 Lunch
1320-2030 Övningar 8 stn a´50min. 30 min rast 1640

Fredag
0800-0900 HEMS i Australien     
0900-1000 Obstetrik                                    
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Katastrofmedicin/Internationella erfarenheter      
1115-1200 Avslut

Kurslokal 2020 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927

Vi har fått hjälp!

Ett stort tack till MBJ Design för praktisk hjälp med kursens genomförande

loading...
loading...