Kurs Prehospital akutsjukvård/CrEM 2020

På grund av rådande situation genomförs 2020 års kurs v21, 24-28/5, 2021
 

Det vi upplever i sjukvården och samhället riskerar att bli långvarigt. Det råder restriktioner från flera håll i samhället kring mötesaktivitet. Dessutom kommer de läkare som kursen riktar sig till behövas i klinisk tjänst i vården framöver.
På grund av allt detta har vi beslutat att flytta 2020 års kurs till våren 2021, v21, (veckan efter ordinarie kurs 2021)
Kursen är fullbokad sedan länge och vi rekommenderar istället ordinarie kurs 2021.
/Joacim

 

Kursen genomförs som tidigare i Göteborg, Kurslokal Nya varvet Campus. Möjlighet finns till boende i omedelbar närhet till rabatterade priser (2018 drygt 600:-/natt). Dockyard hotell
Vid bokning av logi på Dockyard hotel så uppge bokningskod: 304618 för rabatterat pris
 (obs ny kod!)

Målgrupp
Anestesiläkare - ST-läkare och specialister inom anestesi och intensivvård.
Akutläkare - ST läkare och specialister inom akutsjukvård
Intresserade andra Specialister

Syfte/Mål

  • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter inom prehospital intensivvård och prehospital akutsjukvård. 
  • Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter  inom resuscitering och akut intensivvård som kan användas inom ramen för de "larmsituationer" som akutläkare och anestesiläkare deltar i på akutmottagning och vårdavdelning.


Delmål:
Anestesi och intensivvård:
2008 års förordning delmål 9,10, delar av delmål 2,3,4,5,6,18
2015 års förordning delmål a6;c1,2,4,6,7,8,9,10,13


Akutsjukvård:
2008 års förordning del av delmål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17
2015 års förordning (ie basspecialitet) c1,6,8,9,10

 Detta innebär att man bland annat lär sig principerna för:
• Handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på skade/sjukdomsplats
• Transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
• Katastrofmedicin och taktisk sjukvård med därtill närliggande och associerade områden
* Resuscitering och handläggande av patient med sviktande vitalfunktioner på sjukhus i samband med "larmsituationer" utanför IVA/OPUr innehållet
• Regelverk och organisationer
• Prehospitala arbetsuppgifter för läkare
• Speciella utmaningar vid prehospitalt och hospitalt arbete med yttre svårigheter
• Prehospitala framgångsstrategier
• Vanliga och viktiga prehospitala kliniska problem
• Skadeplatsarbete
• Katastrofmedicin, på och utanför sjukhus
• Transportmedicin
• Flygmedicin
• Teamarbete/CRM, teori och tillämpningar
• Falldiskussioner/övningar

Stor vikt läggs på att förmedla praktiskt orienterade kunskaper och färdigheter.

Kurslängd
5 dagar. 11-15/5 2020.

Examination
Ett enkelt precourse test genomförs vid kursstart (detta klarar man lätt om man läst kursboken). Godkänd kurs vid aktivt deltagande i alla moment


Kursansvarig
Joacim Linde
Anestesiolog Ambulanshelikopterläkare Ambulansöverläkare
0709-185434
joacim.linde-rahr@vgregion.se

Preliminärt kursschema 
Schemat är preliminärt och kommer uppdateras men ger en uppfattning om kursen omfattning, Start- och sluttider är definitiva

Preliminärt schema 2020

måndag
0800-0900 Frivilligt Kaffe, Försnack, packa akutväskor
0900-0945 Inledning                                          
0945-1015 PHCC miljö                                      
1015-1045 CRM/NTS                                                
1045-1115 Förmiddagsfika, gruppresentation
1115-1145 Ambulanssjukvård                            
1145-1230 TBA
1230-1330 Lunch, väskor
1330-1430 Vårdnivå och vårdkvalitet i svåra miljöer/PHCC                      
1430-1530 Prehospital ortopedi                                                  
1530-1545Eftermiddagsfika, väskor                                           
1545-2100 9 Övningar (9 stn a 30 min, 15 min rast 1715, 30 min rast 1900) 

tisdag
0800-0845 Kritisk Cirkulation                                               
0845-1000 Prehospital luftvägshantering, Kritisk Respiration       
1000-1030 Förmiddagsfika/gruppdiskussion/reflektion
1030-1100 Läkare prehospitalt                           
1100-1200 Trauma PH/H                                               
1200-1230 Beslutsfattande och differentialdiagnostik                   
1230-1330 Lunch, Förberedelse övningar
1330-2100 Övningar (9 stn a´45min; 15 min rast 1545, 30 min rast 1815);

onsdag
0800-0830 Intensivvårdstransporter                               
0830-0900 FALL IVA trp/Flygmedicin                             
0900-0930 Räddningstjänst på olycksplats                                 
0930-1000 SAR hkp och sjukvård                                  
1000-1030 Förmiddagsfika/gruppdiskussion/reflektion
1030-1100 Taktisk medicin                                            
1100-1200 Terrorhändelse med stort skadeutfall                         
1200-1300 Lunch
1300-1430 Katastrofmedicin - arbetssätt verktyg, grunder+förberedelse   
1430-1530 Katastrof på sjukhus                              
1530-1600 Eftermiddagsfika
1600-1830 Katastrof på sjukhus, table top                                  
1830-1945 Handledning gruppledare/middag                  

torsdag
0800-1000 Resuscitering Barn                           
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1045 Fall Hypotermi                                                                         
1045-1115 FALL DCR Trauma                           
1115-1145 Akutläkarbil Sthlm
1145-1215 LSB Gbg
1215-1330 Lunch
1330-2100 Övningar (9 stn a´45min. 15 min rast 1545, 30 min rast 1815) 

fredag
0800-0900 HEMS i Australien                            
0900-1000 Obstetrik                                          
1000-1015 Förmiddagsfika
1015-1115 Katastrofmedicin/Internationella erfarenheter             
1115-1200 Avslut

 

Kurslokal 2020 "Nya varvet campus" Göteborg

Nyrenoverade lokaler, hitta hit, möjlighet till boende i omedelbar närhet. När ni bokar, så ange att ni skall gå kursen så ebjuds ni rabatterat pris på övernattningen.


GPS
WGS84: N 57° 40.9277', E 11° 53.562'
Decimal: 57.6821, 11.8927

Vi har fått hjälp!

Ett stort tack till MBJ Design för praktisk hjälp med kursens genomförande

loading...
loading...