Kurserna 2021 genomförs fysiskt som planerat
Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda
Välkomna!

Försök komma i god tid,
Vi är på plats från 0730 på havssidan av entregången och är redo att visa er rätt till er första station. 0800 börjar första momentet och då är det bra om ni är på plats där.
För v 20 verkar det bli lite nederbörd vissa dagar - tänk på regnkläder!

Coronaanpassade kurser 2021; v 20 och v 21
Kursböcker och hemuppgifter är utskickade till alla

Bägge kurserna 2021 är "coronaanpassade". Vi hoppas förstås alla på att vi skall vara igenom detta till våren. Trots detta har vi planerat kurserna 2021 så att vi kan genomföra dom även med eventuella restriktioner på hur många som får samlas i en lokal.
Kurserna kommer i omfattning och innehåll vara väsentligen oändrade men alla moment under veckan kommer genomföras i små grupper. Kurserna kommer också kompletteras med några hemuppgifter att genomföra innan kursveckan
Väl mött v 20 och v 21.

Senaste inläggen under "Aktuellt"

Arkiv

Senaste FOAM

There are no entries for this period.

Senaste artiklar

2016 > 01

Detta är ett ovanligt tillstånd som för ROSC sannolikt kräver en ganska drastisk åtgärd. I VGR hade vi ett sådant fall för ett par år sedan.
Som ett första steg att vara rustade att hantera dessa tillstånd kommer här en sammanställning (av Mikael G) och ett par artiklar i ämnet:


Ref till fråga om HLR på gravid och perimortem kejsarsnitt (PMCS eller modernare terminologin  ”Resuscitative hysterotomy”):
 
1. Hjärtstopp hos gravida är ovanligt, ca 1/30.000,1 men ett mycket allvarligt tillstånd.  Dock var i fosteröverlevnaden i vissa fall upp mot 70% vid hjärtstillestånd hos modern (trauma vanligaste orsak) och utförd PMCS, i en genomgång av fallrapporter 1986-2004.2 Bifogar en reviewartikel om Perimortem Cesarian Sectio inkl in-hospital algoritmförslag, fig 1 (Drukker. Acta Obst Gyne Scand 2014)
 
2. På sjukhus finns ERC rekommendationer om att beslut angående ”resuscitativ hysterotomi” ska fattas inom 4 min efter hjärtstillestånd med födsel av foster vid 5 min om initial A-HLR misslyckats. Översatt till den prehospitala miljön innebär oförändrade kvalitetskrav att PMCS måste ske prehospitalt. 

Australiensaren Cliff Reid mfl rapporterar ett fall av prehospital PMCS med ”Effective, in-hospital standards of advanced life support were provided by a physician–paramedic team in the prehospital arena to achieve resuscitation of the newborn after maternal cardiac arrest.” 
3 De anser att även om ovanligt så ska ”all physicians involved in the provision of prehospital emergency medical care should be aware of, and be prepared to carry out this procedure.”

Utifrån ovanstående kan det argumenteras att:
1. Ambulansssk – A-HLR enl sid 185 i ERC Guidelines 2015 section 4 (15-30 grader vä sidoläge, oförändrad Def energimängd, LMA eller 0,5-1 storlek mindre endotrachealtub etc)
2. Ev. riktlinje om resuscitativ hysterotomi av prehospital anestesiläkare bör förankras med obstetrisk expertis. Dock finns några fallrapporter där prehospital anestesiläkaren utfört PMCS (Bloomer et al 2011, Gatti et al 2014). Läkaren bör i förväg ha tränat metoden, handgreppen och utrustningen.
Bifogar för den som vill läsa mer artiklarna av Drukker, Bloomer och Gatti.
Hälsn Micke

1. Morris S, Stacey M. Resuscitation in pregnancy. British Medical Journal 2003;327:1277–9.
2. Katz V, Balderston K, De Freest M. Perimortem caesarean delivery: were our assumptions correct? American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005;192(6):1916–21.
3. Bloomer R, Reid C, Wheatley R. Prehospital resuscitative hysterotomy. European Journal of Emergency Medicine 2011, 18:241–242
 

Läs hela inlägget »

Kalender
Aktuella och viktiga händelser