Besked om kursgenomförande kommer 27/3

Med hänsyn till situationen kommer vi fatta slutligt beslut den 27/3 om kursen kommer genomföras fysiskt under v 20 och 21. Alternativet blir en digital kurs samma veckor där vi går igenom och diskuterar teorin kompletterat med en separat simulering i september.

Coronaanpassade kurser 2021; v 20 och v 21
Kursböcker och hemuppgifter är utskickade till alla

Bägge kurserna 2021 är "coronaanpassade". Vi hoppas förstås alla på att vi skall vara igenom detta till våren. Trots detta har vi planerat kurserna 2021 så att vi kan genomföra dom även med eventuella restriktioner på hur många som får samlas i en lokal.
Kurserna kommer i omfattning och innehåll vara väsentligen oändrade men alla moment under veckan kommer genomföras i små grupper. Kurserna kommer också kompletteras med några hemuppgifter att genomföra innan kursveckan
Väl mött v 20 och v 21.

Senaste inläggen under "Aktuellt"

Arkiv

Senaste FOAM

2014 > 12

Senaste artiklar

There are no entries for this period.

Kalender
Aktuella och viktiga händelser