2023 års kurs genomfördes av alla deltagare och instruktörer under v21 på ett alldeles lysande vis och i ett fantastiskt försommarväder här i Göteborg.
Grattis alla till riktigt bra insatser!

2024 års kurs går v 21 20-24/5, 2024.
Det är ett stort intresse och vi har redan många anmälningar
Skicka gärna in anmälan i god tid
Välkomna!

Senaste inläggen under "Aktuellt"

Arkiv

Senaste FOAM

2014 > 10

Kan dom kan väl vi? Tittade på deras träningsvideo och det där med uppvärmning har dom missat?
Prehospital transfusion inom Auckland HEMS

Läs hela inlägget »
Etiketter: transfusion

Här finns mängder av bra ppts. om du bara orkar en se Gareth Davies ppt om "clinical goverannce"
Presentasjoner fra Luftambulansedagene i Tromsø 2014

Läs hela inlägget »
Etiketter: kongress

En video som återskapar en situation med svår luftväg vid ett elektivt ÖNH ingrepp. Om skådespeleriet någorlunda korrekt återger det reella förloppet kan man kanske konkludera med att kollegorna inte tillhörde de vassaste knivarna i lådan men videon innehåller mängder med bra incitament för oss att öva/drilla in hantering av svår luftväg. Betydelsen av både goda medicinska kunskaper och färdigheter men också bra CRM!
Vårt dilema är ju att de här patienterna då och då också råkar ut för olyckor/sjukdom som gör att de akut skall sövas prehospitalt..
PHARM Video svår luftväg

Läs hela inlägget »
Etiketter: crm, luftväg

Intervju med den anestesiolog som framgångsrikt utförde REBOA (resuscitation endovascular baloon ocklusion of the aorta,,) för första gången prehospitalt. En patient som efter en fallolycka hade stora bäckenskador och var i uttalad cirkulatorisk chock. Anestesiologen som var van att lägga katetrar i ljumsken beskriver ändå att han upplevde proceduren som utmanande med små dimensioner på kärlen. Således en potentiellt livräddande åtgärd där betydelsen av träning och tydliga rktlinjer belyses. Något att överväga under transport?
EM crit Pod cast 133

Läs hela inlägget »

Vad är rationalen för 1 mg varannan minut.. Artärnål i ljumsken under resuscitering? Vilket perfusionstryck behöver du genom myocardiet för att få ROSC?
Riktigt bra genomgång för bättre individanpassad AHLR!
EMcrit podcast 130

Läs hela inlägget »
Etiketter: ahlr adrenalin

Inspirerande podcast m Scott Weingart som belyser hur vi som specialister kan förbättra exempelvis AHLR genom att bedriva individualiserad vård som inte alltid täcks in av algoritmerna.
​Podcast 125 – The New Intra-Arrest from SMACCgold

Läs hela inlägget »
Etiketter: podcast, ahlr

Senaste artiklar

2014 > 10

En intressant artikel som tidigare varit publicerad på hemsidan, kanske för de som inte hann läsa den då. Påverkar denna artikel vårt val mellan centralsjukhus och regionsjukhus för patienter med GCS 14? "Hur mycket" skall till för att vi skall kalla patienten GCS 14?

Läs hela inlägget »
Etiketter: tbi, skallskada

Denna artikel av Andreas Kruger från 2013 undersöker ncidensen av kritiskt sjuka/skadade patienter i en skandinavisk population. Indirekt visar den på andelen patienetr som är i behov av läkarbedömning/vård. Denna är 25-30 patienter/10000 invånare och år. Detta mpotsvarar exempelvis ca 4000 patienter/ år i Västra Götalandsregionen
Pre-hospital critical care by anaesthesiologist-staffed pre-hospital services in Scandinavia: a prospective population-based study

Läs hela inlägget »

Kalender
Aktuella och viktiga händelser